Piotr Połoczański

Od urodzenia związany z Gdańskiem, którego zmiany i przeobrażenia dokumentuje od kilkunastu lat, szczególnie koncentrując się Nowym Porcie – dzielnicy, w której mieszka.
Jego archiwum zdjęciowe to swoisty „zapis socjologiczny” tkanki miejskiej i społecznej miasta.

Głównymi tematami w twórczości Połoczańskiego jest portret, reportaż, fotografia uliczna i społeczna.
Jednym z efektów jego pracy jest realizowany od lat cykl niezwykle sugestywnych portretów znajomych, nieznajomych i sąsiadów.

Od 2002 roku jest członkiem Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego, a poza działalnością artystyczną od kilkunastu lat realizuje autorskie sesje komercyjne dla wielu instytucji i podmiotów gospodarczych na Pomorzu.

Dokumentalny charakter wieloletniej pracy autora znalazł swoje podsumowanie podczas pierwszej autorskiej wystawy w 2103 roku w Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia II” zatytułowanej „2,28 km2”

A teraz po mojemu: Fotografowanie, życiowa pasja, droga i cel. Dobrego dnia :D